Politica de confidentialitate

 

Asigurarea confidenţialităţii datelor dumneavoastră personale reprezintă un aspect important pentru S.C. Deposib Expert S.r.l. astfel că în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale, societatea noastră solicită de la dumneavoastră date personale ca: nume şi prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date ne sunt necesare pentru identificarea dumneavoastră pentru a facilita comunicarea în scopul iniţierii sau/şi încheierii unei facturi fiscale pentru produsele din magazinul online, precum şi în scopuri de arhivare.

Datele sunt păstrate şi utilizate doar în scopurile indicate mai sus, excepţie făcând cazul în care aţi consimţit, în mod expres, la o altă utilizare a acestora.


Societatea noastră garantează respectarea tuturor drepturilor privind securitatea datelor personale, precum şi faptul că păstreazã şi utilizează aceste date personale în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Persoanele fizice ale căror date vor fi stocate au drept de acces, de intervenţie, de informare şi de opoziţie asupra datelor personale stocate şi pot să îşi exercite aceste drepturi printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Deposib Expert S.R.L .


 S.C. Deposib Expert S.R.L consideră datele dumneavoastră personale confidenţiale, iar prin completarea acestor rubrici dvs. vă daţi acordul expres pentru pentru colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, consultarea sau procesarea acestora pentru scopul utilizării facile a site-ului, pentru a vă putea recunoaşte ca utilizator înregistrat, după mai multe vizite succesive.
Pentru detalii suplimentare privind Politica de confidenţialitate, nu ezitaţi să ne contactaţi prin e-mail la adresa : contact@deposib.ro


DEPOSIB EXPERT SRL

Tel: 0374 461 460
Mail: contact@deposib.ro
Web: https://www.deposib.ro
Web: https://www.bochemit.ro

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Soluționarea Alternativă a Litigiilor